Prizma Ponikve

Prizma Ponikve

Prizma Ponikve je posebni socialnovarstveni zavod, ki je bil ustanovljen za institucionalno socialno varstvo mlajših in odraslih oseb z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju. Ob tem osnovnem poslanstvu izvajamo pomoč posameznikom in družinam na domu, socialne storitve ter zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki. K zdravstveni negi in fizioterapiji sodi tudi delovna terapija. Pod vodstvom delovnega inštruktorja stanovalci, ki imajo veselje do dela z lesom, izdelujejo in prodajajo lesne izdelke. Marljivo ustvarjajo razne igrače, kozolce, šatulje, škatlice, pladnje in lesene posode … Ravno delo z lesom in dejstvo, da imamo eno od svojih bivalnih enot tudi v Sodražici, nas je spodbudilo, da se povežemo z novo Rokodelsko zadrugo. Naši varovanci se bodo tako lahko naučili novih rokodelskih spretnosti, hkrati pa pridobili še eno prodajno mesto za svoje iskrene umetnine.

        Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje

       spela.selan@prizma-ponikve.si

       031 306 777

       www.prizma-ponikve.si