In situ, Rokodelska zadruga Sodražica,
z.o.o., socialno podjetje

Doma v lesu.

»In situ« so narečne besede, ki pomenijo »tudi sito«, tradicionalen izdelek rokodelcev iz Sodražice. Na našem situ ostajajo najlepša drevesa, ki rastejo v objemu ene najbolj gozdnatih slovenskih pokrajin, tretje najbolj gozdnate dežele v Evropi. Izročilo petstoletnih rokodelskih spretnosti in prodaje lesenih izdelkov oživljajo nove oblike in tržne poti. Na situ se leskečejo zrna zelene prihodnosti, kajti ta je edina … Trajnostni razvoj je vztrajanje v skromnosti, v zadovoljstvu deliti, sodelovati, sobivati z naravo, okoljem in ljudmi.

Ravno zato zadružna organiziranost in usmeritev v socialno delovanje. In četudi vam je bližje kot »In situ« pregovorni izraz za lokalno, avtohtono, v prvotni in naravni legi v smislu varovanja dediščine, nismo daleč od skupne resnice. Lesno rokodelstvo je avtohtono za našo deželo suhe robe – kraljestvo lesenih dragotin. Domač jim je les okoliških gozdov, iz katerega nastajajo. Les sam po sebi je dom, topel in krepčilen. Les je živ in ima srce, srce naše Zadruge …

Naše
poslanstvo.

Zaradi gozda vidimo drevo.
Zaradi drevesa vidimo gozd …

In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z. o. o., socialno podjetje je bila ustanovljena 1. julija 2021 s pomočjo Občine Sodražica, s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Sodražica z okolico je imela že v preteklosti in ima še danes največ »suhorobarjev«, izdelovalcev lesenih predmetov. Občina Sodražica je od leta 2005 nosilec ene redkih in zato še toliko bolj dragocenih geografskih označb v Sloveniji »Ribniška suha roba«, ki povezuje občine Sodražica, Ribnica, Kočevje, Loški  Potok, Velike Lašče, Dobrepolje in Bloke. Poglavitni cilj zadruge In situ je povezovanje in razvoj rokodelskih in lesno predelovalnih dejavnosti v regiji za boljši položaj njenih članov in večjo prepoznavnost okolja, v katerem delujejo.

Pred ciljem pa je tudi poslanstvo … Rokodelstvo, še posebej ročno delo z lesom, je najbolj trajnostna oblika proizvodnje dobrin. Energijo črpa iz človeškega telesa, uma in rok. Materiale za izdelke najde v svojem najožjem okolju, ne da bi mu pri tem škodovalo. Zadružništvo povezuje poslanstvo trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva z vrednotami socialnega podjetništva, medsebojnega sodelovanja, pomoči in demokratičnega soodločanja.

Naši
partnerji.

V zeleno in trdno gozdno-lesno verigo …

Hkrati z ustanavljanjem Rokodelske zadruge Sodražica se je porodila pobuda za oblikovanje gozdno-lesne verige za območje suhe robe oz. lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. V pobudi sodelujejo Obrtno-podjetniška zbornica Ribnica, ki tradicionalno povezuje tudi lesne predelovalce, Rokodelska zadruga Sodražica In situ, zadruga Festival lesa iz Kočevja, katere osnovni namen je oblikovanje in razvijanje novih izdelkov, ter podjetje Kočevski les, ki želi pripravljeno, avtohtono in certificirano lesno surovino zagotavljati predvsem podjetnikom v domači regiji.

Cilj gozdno-lesne verige bo povezovanje gozda kot ekosistema in hkrati vira avtohtone lesne surovine z lesnimi pridelovalci in predelovalci ter strokovnjaki številnih področij. Poslanstvo povezovanja je vzpostavitev sistema krožnega gospodarstva v celotni regiji. Les avtohtonih sort bomo oplemenitili z novo vrednostjo svojega znanja in dela. Obudili ga bomo v končne izdelke z višjo dodano vrednostjo. Zavzemali se bomo za ohranjanje naravnega okolja in socialne ekonomije kot družbenih vrednot. Krepili bomo prepoznavnost regije kot naravnega gozdnega območja, ki ga odlikujejo tradicionalna znanja obdelave lesa in inovativnost pri razvoju novih izdelkov.

LAS-PPD
OOPZ Ribnica
Festival lesa
Kočevski les

Les!

K sodelovanju smo si vas dovolili povabiti kar v našem lokalnem narečju, kajti »Les« pri nas pomeni tudi: »Semkaj!« Podajte nam pobudo, spodbudo ali kritiko, pošljite nam predloge in vprašajte naravnost. Spoznajmo se … Obiščite gozdove, kjer so doma naš les in delavnice, v katerih se rojevajo izdelki. Dobro sodelovanje v naših krajih je naravno.