Kolofon

Uredništvo
Spletne vsebine so pripravile članice in člani ter sodelavci In situ, Rokodelske zadruge Sodražica, z.o.o., socialno podjetje.

Odgovorni urednik spletnih strani: Miran Mate

Oblikovanje: Črt Mate

Lektoriranje in prevod: Nina Pirc Vovčko

Tehnološka izvedba:  Naveza d.o.o.