Pogoji poslovanja

I. Splošno

S spletno trgovino družbe In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno podjetje (v nadaljevanju tudi In situ, z.o.o., so.p. in » trgovina«) upravlja družba In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno podjetje, matična številka: 8919216000, davčna številka: 52677524, vpisana v Poslovni register Slovenje in sodni register, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec).

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine družbe In situ, z.o.o., so.p. za končne potrošnike B2C (v nadaljevanju Pogoji) obravnavajo delovanje spletne trgovine na spletni strani https://in-situ.si/ za končne potrošnike, ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine kot ponudnikom in prodajalcem (družba In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno podjetje) ter uporabniki oz. kupci.

Naročilo preko spletne trgovine za končne potrošnike (B2C) ni možno za pravne osebe ali samostojne podjetnike. Pravne osebe ali samostojni podjetniki lahko zahtevajo B2B ponudbo izdelkov in storitev na elektronskem naslovu info@in-situ.si.

Uporabnik spletne trgovine ob podaji naročila potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pogojev ter se z njimi strinja. Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine veljajo od 30. 9. 2021.

II. Uporabniki

Spletno trgovino lahko za naročila in za nakup uporabljajo le registrirani kupci. Prodajalec blago, ki je naročeno preko spletne trgovine, dostavlja na teritoriju Republike Slovenije in izven njenih meja.

III. Naročanje

Naročanje preko spleta poteka 24 ur na dan, vse dni v letu.

Uporabnik v spletni trgovini po artiklih išče s pomočjo iskalnikov, ki jih najde v glavi spletne strani in v levem kontrolnem stolpcu.

Po odločitvi za posamezen artikel je potrebno klikniti na izbrani artikel za prikaz podrobnejših informacij. Ko sprejme odločitev za nakup, uporabnik klikne gumb “Dodaj v košarico”, s čimer se artikel doda v nakupovalno košarico spletne trgovine.

Po koncu nakupovanja uporabnik lahko pregleda naročilo, lahko vpiše opombo na pozicijo naročila ali spremeni količino naročenih artiklov (artikel doda ali izbriše). Ko je naročilo pripravljeno za oddajo, uporabnik klikne gumb “oddaj naročilo”. Uporabnik lahko naroči ob enkratnem naročilu največ toliko kosov enakega artikla, kot jih je na zalogi.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo o naročilu oziroma nakupu po elektronski pošti. V njem je navedeno blago in količine, ki jih je kupec naročil ter cena. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca.

Prodajna pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi naročilo kupca po elektronski pošti. S tem postanejo vse cene in drugi pogoji, kot izhajajo iz oddanega naročila, fiksirani in veljajo tako za družbo In situ, z.o.o., so.p. kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba se lahko sklepa v slovenskem in angleškem jeziku.

Prodajalec ima pred dostavo blaga pravico kontaktirati kupca preko telefona ali e-pošte z namenom preverjanja posredovanih kontaktnih podatkov ali obveščanja o spremenjenem datumu dostave blaga. V primeru, da na podlagi posredovanih podatkov ne more stopiti v stik s kupcem, lahko prodajalec enostransko odstopi od prodajne pogodbe, s pisno izjavo, poslano kupcu na elektronski naslov, ki ga je ta navedel ob naročilu.

V primeru, da naročenega blaga ni mogoče dobaviti zaradi razloga, ki ni odvisen od prodajalca (pomankanje blaga pri dobavitelju) prodajalec o tem nemudoma obvesti potrošnika in se z njim alternativno dogovori o vračilu kupnine, novem datumu dobave naročenega blaga ali naročilu drugega blaga.

Naročila so veljavna le v primeru izvršitve preko spletne trgovine na podlagi predhodne registracije. Kakršna druga oblika naročila ni možna, kakršna koli druga naročila pa ne bodo upoštevana.

IV. Cene in načini plačila

Spletne cene veljajo samo za nakupe preko spletne trgovine. Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Cene izbranega blaga veljajo na dan naročila. Ponudba in cene veljajo do odprodaje zalog. In situ, z.o.o., so.p. po 94. členu ZDDV ni zavezanec za DDV.

V spletni trgovini velja naslednji način plačila:

plačilo s kartico MasterCard oz. MasterCard Secure Code družbe MasterCard International ter s karticami Visa oz. Verified by Visa družbe Visa Europe.

V. Dobava, prevzem ter količinski in kakovostni pregled

Dostava naročenega blaga bo predvidoma iz dobavljena v roku 7 delovnih dni, ali v najkrajšem možnem času kateri je odvisen od trenutne izredne situacije (COVID-19).

Prodajalec kupcu naročeno blago dostavi na naslov, ki je zaveden v programu ob registraciji v skladu s pravili in pogoji pogodbenega partnerja za dostavo (v nadaljevanju dostavljavca) in po prejetem plačilu.

V nobenem primeru pa prodajalec ni odgovoren za prekoračen rok dostave. Kupec je dolžan naročeno blago ob prevzemu kakovostno in količinsko pregledati ter na spremni dokument poleg podpisa zapisati morebitne vidne poškodbe na embalaži ali blagu, ki jih lahko uveljavlja v postopku reklamacije ali jamstva za napake.

Prodajalec nudi garancijo za izdelke, kot je navedeno na spletni strani https://in-situ.si/.

VI. Račun – pogodba

Prodajalec uporabniku dostavi račun (v elektronski obliki). Na računu so razčlenjeni cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Poštnina se obračuna skladno z veljavnim cenikom Pošte Slovenije.

Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost svojih podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na izdanih računih prodajalec ne bo mogel upoštevati.

Računi (pogodbe) se shranjujejo na sedežu podjetja: In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno podjetje, Trg 25. maja 13, 1317 Sodražica. Kupec lahko račun (pogodbo) zahteva s sporočilom na elektronski naslov: info@in-situ.si

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), 12. člen, obvestilo o računu in obveznost kupca (2)

Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora račun, ki mu ga pošlje dobavitelj na njegov elektronski naslov shraniti in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega organa ali Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.

VII. Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov (ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom).

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na naslov prodajalca:
In situ, z.o.o., so.p.
Trg 25. maja 13, 1317 Sodražica

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

Obrazec za odstop od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik pošlje izjavo od odstopa po pogodbe (lahko na zgornjem obrazcu) na elektronski naslov: info@in-situ.si, prejeti artikel pa vrne osebno ali po pošti na naslov prodajalca: In situ, z.o.o., so.p., Trg 25. maja 13, 1317 Sodražica

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Vračilo prejetih plačil se opravi najkasneje v roku 14 od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

Potrošnik lahko odstopi od pogodbe z uporabo obrazca ali z nedvomno izjavo, da odstopa od pogodbe.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe ob dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat.

VIII. Jamstvo za stvarne napake

Kupec je dolžan pri prevzemu blaga pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe blaga je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti dostavljavca. Kupec je dolžan skupaj z dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik, posebej pozorno pa izpolniti rubriko o stanju embalaže in blaga. Kupec je dolžan poškodovan izdelek prevzeti in ga, v primeru uveljavljanja jamstva za napake, skupaj z uradnim zapisnikom poslati prodajalcu.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita na e-naslov info@in-situ.si. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali vrne plačani znesek.
Jamstvo za stvarne napake ne velja za prodajo blaga z napako. Pri blagu z napako je posebej označeno, da gre za blago z napako in je navedena vrsta napake.

Potrošnik za blago z napako ne more uveljavljati stvarnih napak na katere je bila opozorjen ob samem nakupu blaga. Potrošnik lahko še naprej uveljavlja vse ostale stvarne napake na kupljenem blagu.

IX. Varovanje podatkov

Uporabnik v spletni trgovini dovoljuje, da podjetje In situ, z.o.o., so.p. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki za čas poslovnega sodelovanja in še eno leto po zaključku poslovnega sodelovanja. Podjetje In situ, z.o.o., so.p. zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s Pravili varovanja osebnih podatkov objavljenih na internetni strani https://in-situ.si/.

X. Avtorske pravice

Spletna trgovina je v lasti podjetja In situ, z.o.o., so.p. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pisno odobritvijo lastnika.

XI. Pritožbeni postopek in izvensodno reševanje sporov

Pritožbeni postopek

V kolikor z izvedbo naročila ali storitev niste bili zadovoljni, bomo radi sprejeli vašo pritožbo. Prosimo, da pošljete pritožbo tudi o vseh nepravilnostih, ki jih odkrijete na izdelkih.

Pritožbo nam lahko posredujete pisno na sledeče načine:

pismo, ki ga pošljete po pošti na naslov: In situ, z.o.o., so.p., Trg 25. maja 13, 1317 Sodražica ali po elektronski pošti na naslov: info@in-situ.si.
Na pritožbo bomo odgovorili čim prej, vendar najkasneje v 8 dneh po njenem prejemu.

Podjetje In situ, z.o.o., so.p. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Podjetje blago ponuja v spletni trgovini, zato na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo za platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma vam je na voljo tukaj:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

XII. Končne odločbe

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Pogojev brez predhodnega obvestila. Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh Pogojev je veljavna le v pisni obliki.

Pogoji dostave

Dostava blaga je možna preko Pošte Slovenija, ki blago dostavi do kupca v vseh krajih Slovenije. Dostava paketov bo potekala na prostem in brez kontaktov z upoštevano razdaljo 1,5 metra. Kurirji ne bodo vstopali v zaprte prostore ob dostavi paketa. Prejemnik paketa naj prevzame paket zunaj. Prevzem paketov poteka izključno na prostem. Kurirji ne bodo vstopali v pisarne, skladišča in druge prostore. Predaja poteka brez kontaktov z varnostno razdaljo 1,5 metra.

Strošek poštnine plača v celoti kupec, razen če ni v spletni trgovini pri posameznem izdelku, količini ali vrednosti navedeno drugače. Kupec plača poštnino Pošte Slovenija , ki se prišteje k naročilu v nakupni spletni košarici.

Podjetje In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno podjetje ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca (paketne distribucije).

Dobavni rok

Večino proizvodov, ki so objavljeni v B2C spletni trgovini In situ, z.o.o., so.p in jih imamo na zalogi, vam bomo iz dobavili v roku 7 delovnih dni ali v najkrajšem možnem času, kateri je odvisen od trenutne izredne situacije (COVID-19). Lahko se zgodi, da celotne količine naročenih izdelkov kdaj ne bomo imeli na zalogi. V tem primeru bo skrbnik stranko o tem obvestil po telefonu ali elektronski pošti.

In situ, z.o.o., so.p. si pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile, za kar se štejejo požar, potres, poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ali drugi nepredvidljivi dogodki, ki lahko dobavo naročenega blaga bistveno otežijo ali onemogočijo. Podjetje In situ, z.o.o., so.p. je dolžno o nastanku ali prenehanju višje sile nemudoma obvestiti stranko.

Poškodbe pri transportu in reklamacije

Stranka je pri prevzemu pošiljke dolžna pregledati njeno vsebnost. V primeru poškodb pošiljke je stranka dolžna reklamacijo javiti na mail: info@in-situ.si še isti dan in poškodbe ustrezno poslikati (karton in embalažo), v nasprotnem primeru se reklamacija ne prizna.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na naslovu elektronske pošte: info@in-situ.si.