Franc Lesar

OOZ Ribnica

Franc Lesar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica že 45 let združuje obrtnike in podjetnike na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Med njene naloge sodi tudi ohranjanje in razvoj tradicionalnih domačih in umetnostnih rokodelskih dejavnosti. V ta namen se je angažirala in pridobila pravice izvajalca Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za 8 suhorobarskih panog: podnarstvo, rešetarstvo, obodarstvo, žličarstvo, spominkarstvo, zobotrebčarstvo, posodarstvo in orodjarstvo. 

Zbornica organizira številne sejemske predstavitve svojih članov doma in v tujini. Deluje kot vstopna SPOT-točka (točka E-vem), na kateri podjetniki urejajo postopke odpiranja, sprememb in zapiranja podjetij, obvešča in informira jih na področju podjetniške zakonodaje. Kot partner ali nosilec sodeluje pri številnih projektih s področja lesarstva in rokodelstva. Njena močna lesna sekcija je dejavna pri ozaveščanju o trajnostni rabi in pomenu lesa. Predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica Franc Lesar in strokovna sodelavka Barbara Nosan zagotavljava, da bova Rokodelski zadrugi In situ in njenim članom nudila vso potrebno strokovno pomoč.

        Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica

       ooz.ribnica@ozs.si

       01 8369 340, Barbara Nosan

       www.ozs.si/ooz/ribnica